Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source) είναι μία εκπληκτική εφαρμογή για εγκατάσταση σε info kiosk. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις κάθε είδους και δραστηριότητας και να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις δικές τις ιδιαίτερες ανάγκες.

Είναι ένα λογισμικό κατασκευασμένο σε πλατφόρμα wordpress και έχει σαν αρχική σελίδα - μενού, interface που μοιάζει δομικά με των windows 8 & 10 σε tablet mode. Είναι απόλυτα εύχρηστο για χρήση μέσω οθονών αφής με μοναδικά έφε εναλλαγής των σελίδων και φυσικά ανεξάντλητο σε εγκατάσταση μικροεφαρμογών (widgets) για την εκτέλεση κάθε λειτουργίας.

Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα της touchsmart μπορεί να απεικονίσει κάθε είδους πολυμεσικού (Multimedia) αρχείου, όπως βίντεο, φωτογραφίες καθώς και απεικόνιση εγγράφων pdf κλπ.

Μέσα στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα της touchsmart μπορούν επίσης να εγκατασταθούν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, ο διαδραστικός 3D χάρτης όπως και πολλές άλλες εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά του λογισμικού ανοιχτού κώδικα:

  Δυναμικό περιεχόμενο, διαχειρίσιμο πλήρως από εσάς.

  Δυνατότητα εγκατάστασης απεριόριστων μικροεφαρμογών - widgets.

  Σχεδιαστικό περιβάλλον - interface γνώριμο στους περισσότερους χρήστες.

  Touch friendly.

  Εγκατάσταση σε info kiosk.

  Υποστηρίζεται από smartphones.

  Χαμηλό κόστος κτήσης.

Βασικό πλεονέκτημα:

Το βασικό πλεονέκτημα του λογισμικού ανοιχτού κώδικα της touchsmart είναι η δυνατότητά του προβάλλεται διαμέσου των info kiosks αλλά και από κινητές συσκευές όπως smartphones & tablets, το πολύ φιλικό (touch friendly) και οικείο περιβάλλον - interface, και φυσικά ο απεριόριστος αριθμός χρήσης των μικροεφαρμογών - widgets που είναι διαθέσιμος για την πλατφόρμα wordpress.

Για να δείτε ένα δείγμα του του λογισμικού ανοιχτού κώδικα της touchsmart, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.