Υπηρεσίες της touchsmart.

Στην touchsmart, η ομάδα των προγραμματιστών μας σχεδιάζει και υλοποιεί εφαρμογές κατάλληλες για χρήση μέσω οθονών αφής. Οι εφαρμογές αυτές απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και μελέτη, ώστε να μεγιστοποιείται η ευχρηστία και η χρηστικότητα των διαδραστικών συστημάτων. Ταυτόχρονα προσφέρουμε σε επιχειρήσεις λογισμικό και εφαρμογές για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, όπως ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και προβολής digital signage ενώ ένα σημαντικό κομμάτι των προσφερόμενων υπηρεσιών μας είναι και τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια. Τέλος η touchsmart παρέχει και την υπηρεσία ενοικίασης info kiosk.

Digital tourist guide Ένας 24ωρος, απόλυτα ενημερωμένος, ηλεκτρονικός receptionist.
Λογισμικό ψηφιακής σήμανσης Λογισμικό ψηφιακής σήμανσης κατάλληλο για χρήση μέσω οθονών αφής.
Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια με σύστημα διαχείρισης και στατιστική ανάλυση.
Ενοικιάσεις info kiosk Ενοικίαση info kiosk για τη σωστή παρουσία σας σε εκθέσεις και events.
Υπηρεσίες της touchsmart

Ευχρηστία και λειτουργικότητα

Τουριστικός οδηγός, ψηφιακή σήμανση, ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, ενοικίαση info kiosk.