Ενοικίαση Info Kiosks & Διαδραστικών τραπεζιών

Ενοικίαση εξοπλισμού

Η touchsmart σας προσφέρει τη δυνατότητα να ενοικίασετε info kiosks και διαδραστικά τραπέζια για την εκδήλωση στην οποία συμμετέχετε. Με την ενοικίαση ενός info kiosk ή διαδραστικού τραπεζιού, μπορείτε να προσφέρετε στους επισκέπτες σας καλύτερη ενημέρωση και προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας.

Τα Info kiosks που διατίθενται για ενοικίαση είναι το μοντέλο "L-GANT", "GIANT" και "ROBO" ενώ το διαδραστικό τραπέζι είναι το μοντέλο "MINIX".

Γενικοί όροι ενοικίασης

Η ενοικίαση των info kiosks και των διαδραστικών τραπεζιών υπολογίζεται ανά ημέρα, δίχως τις ημέρες της μεταφοράς ενώ ο ενοικιαστής εκτός του κόστους ενοικίασης, αναλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής και επιστροφής των μηχανημάτων. Επίσης υπάρχει χρηματική εγγύηση η οποία επιστρέφεται δύο ημέρες από την επιστροφή των μηχανημάτων.

Ενοικίαση
Info Kiosk

Ενοικιάστε info kiosk και διαδραστικά τραπέζια από την touchsmart.