Το project του τουριστικού οδηγού ξενοδοχείων

touchsmart
Το project

Η touchsmart κατασκεύασε έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό τουριστικό οδηγό, ο οποίος κινείται πάνω σε δύο βασικούς άξονες: την πληροφορία και την διαφήμιση

Με τον ψηφιακό τουριστικό οδηγό της touchsmart, προσφέρετε σε όλους τους πελάτες σας μία ολοκληρωμένη υπηρεσία πληροφόρησης, βοηθώντας τους να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη σας και να φύγουν με τις πιο θετικές εντυπώσεις.
Πληροφορία

Στόχος της touchsmart είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση των τουριστών / επισκεπτών μιας περιοχής.

Έχοντας ως αφορμή προσωπικές εμπειρίες από τα ταξίδια μας, καταλήξαμε πως, για να αποκομίσει ο επισκέπτης μια ολοκληρωμένη και θετική εικόνα από έναν προορισμό, πρέπει να ενημερωθεί σωστά και αμερόληπτα για όλες τις δυνατές επιλογές του. Τι θα επισκεφτεί, πού θα φάει, πού θα διασκεδάσει, πώς θα μετακινηθεί κ.ά..

Για αυτό η touchsmart δημιούργησε το DTG (Digital Tourist Guide), που σκοπό έχει να ενημερώσει σωστά τους επισκέπτες της περιοχής σας, στο καταλληλότερο σημείο που χρειάζονται αυτήν την ενημέρωση... Στο ξενοδοχείο σας! Η touchsmart, λοιπόν, καταγράφει και συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τις παρέχει τη στιγμή και στο χώρο που αυτές πρέπει να δοθούν.

Φιλοσοφία της touchsmart είναι να περιλαμβάνει όλες τις δυνατές επιλογές σε μία βάση δεδομένων, με σωστή και πλήρη καταγραφή των στοιχείων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε ένα πλαίσιο αμιγώς πληροφοριακό, που δεν έχει διαφημιστικό χαρακτήρα.

Διαφήμιση

Ο δεύτερο άξονας, πάνω στον οποίο κινείται ο DTG είναι αυτός της διαφήμισης.

Η touchsmart παρέχει τη δυνατότητα στο ξενοδοχείο να εκμεταλλευτεί τη διαφημιστική δύναμη την οποία αυτό κατέχει, και αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο στοχευμένης διαφήμισης για τις επιχειρήσεις που απευθύνονται στους πελάτες του.

Για αυτό το λόγο έχει εξασφαλίσει προνομιακούς χώρους προβολής, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις που θέλουν να προβληθούν, ή ακόμη και από το ίδιο το ξενοδοχείο, για την παρουσίαση των χώρων και των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.