Τουριστικό περίπτερο του Δήμου Καρύστου στο λιμάνι Μαρμαρίου