Η touchsmart

touchsmart
Για την δημιουργία της touchsmart

Η touchsmart αν και είναι νέα επιχείρηση διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με πολύ μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ξεκινά μεσούσης μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας διότι τώρα είναι έκδηλη αλλά και επιτακτική η ανάγκη για καινοτομίες, για νέες υπηρεσίες στο τουριστικό προϊόν.

Σκοπός

Σκοπός της touchsmart είναι να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ξενοδοχειών αλλά και άλλων χώρων όπου κινούνται μαζικά επισκέπτες (εμπορικά κέντρα, σταθμοί κτελ, λιμάνια κ.ά) και να διεύρυνει το τουριστικό προϊόν. Πιστεύουμε ακράδαντα πως είναι απαραίτητο να προσφέρονται με αντικειμενικότητα υπηρεσίες ενημέρωσης στους πελάτες - επισκέπτες σχετικά με την ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκονται, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόλαυση των διακοπών. Κύριο μέλημά μας είναι η ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση των πελατών σας.

Φιλοσοφία

Στην touchsmart, ακολουθούμε μια απλή επιχειρηματική φιλοσοφία: αξιοποιούμε τους ανθρώπινους πόρους και την τεχνολογία με στόχο τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, εκσυγχρονίζοντας και ενισχύοντας έτσι το τουριστικό προφίλ του χώρου που διαθέτει το προϊόν μας.

Οι βασικές μας αξίες
  • Εστιάζουμε στις ανάγκες του χρήστη, δηλαδή στις ανάγκες οποιουδήποτε χρειάζεται τουριστική πληροφορία.
  • Φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε αντικειμενική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, έχοντας συναίσθηση της ευθύνης για την εγκυρότητά της.
  • Παραχωρούμε τη διαφημιστική εκμετάλλευση του προϊόντος μας στον αγοραστή του.

    Με εκτίμηση και σεβασμό
    touchsmart